Sammanfattning

Förkortningar

Författningsförslag

1 Förslag till Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000)

2 Förslag till Lag om ändring i lagen (1991:1482) om

lotteriskatt

3 Förslag till Lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229)

1 Utredningsuppdraget

1.1 Bakgrund

1.2 Direktiven

1.3 Utredningsarbetet

1.4 Delbetänkande

2 Bakgrund – historik

2.1 Kronologi

2.2 1939 års lotteriförordning

2.3 1982 års lotterilag

3 Gällande rätt

3.1 1994 års lotterilag

3.2 1982 års automatspelslag

3.3 Utländska förhållanden

6 Innehåll SOU 2000:50

4 Lotteribegreppet

4.1 Allmänt om lotteribegreppet

4.2 Massmedielotterier

4.3 Reklamlotterier

4.4 Gränsdragningsproblem

4.5 Lotteribegreppet i övriga Norden

4.6 Överväganden och förslag

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*